OMOメインロゴ

  • Japanese
  • English
  • Chinese
  • Portuguese
  • Russian

Khoa OMOTENASHI/Khoá học IT

Người sáng tạo hoạt động trên thế giới

Niềm vui để thể hiện bản thân

Trong những năm gần đây, kỹ năng PC là không chỉ ở Nhật Bản mà còn trên thế giới để tiến ra ngoài xã hội.Bạn sẽ được học từ những điều cơ bản nhất của máy tính , đồng thời học những ứng dụng của thiết kế .Khi bạn tốt nghiệp bạn sẽ có thể tự mình tạo ra hình ảnh trên DTP và WEB như những gì bạn đã nghĩ ra.

Hình ảnh lớp học IT

Lớp học DTP

DTP(Desk Top Publishing) mở rộng phạm vi như một người của xã hội và nó rất hữu ích trong xã hội công nghệ thông tin . Kỹ năng PC sẽ cải thiện đáng kể trong các bài học tập trung vào phần mềm Adobe.

Quang cảnh của tiết học DTP

Lớp học WEB

Tìm hiểu các plugin jQuery và cách thiết kế một trang web và bạn sẽ được học HTML 5 và CSS 3 và để xây dựng một trang web cơ bản

Tạo trang Web

lập trình

Excel, VBA, and Web lập trình Monaca

PC Basic

※Các quyền lợi và chế độ được hưởng từ việc nộp hồ sơ sớm , có giấy giới thiệu chỉ định của trường, người có bằng N2 Xin vui lòng hỏi chi tiết.