OMOメインロゴ

  • Japanese
  • English
  • Chinese
  • Portuguese
  • Russian

Khoa OMOTENASHI/khóa học khách sạn.lữ quán quốc tế

OMOTENASHI đến với thế giới

Cơ bản là khoa học thực hành , kết hợp các bài giảng và giáo dục thực tế

Ví dụ, phòng thay đồ, có thể tự nhiên thay đồ , thực hành tại trường trung cấp NIPPON sẽ được học rất nhiều kỹ năng sống cần thiết để làm hành trang cho sau này trong giai đoạn hai năm. Vì vậy, tất cả mọi thứ sẽ như trong "cuộc chiến thực sự", "môi trường chiến tranh thực sự", với sự quan tâm và khát vọng 「hiệu quả học tập 」sẽ cực kỳ cao .

Hình ảnh khoa OMOTENASHI,khoá học khách sạn,lữ quán quốc tế

Trong khóa học trà đạo , chúng ta sẽ được học những điều căn bản của trà đạo

Matcha (urasenke) trà xanh (phái higashiabe), tìm hiểu nguồn gốc văn hóa cũng như đạo đức và tinh thần của Nhật Bản tại lớp học Terakoya .

Khoá trà đạo

Nguồn gốc là sự căng thẳng vào một ngày nắng

Không chỉ học các kỹ năng thực hành và đào tạo, các trò chơi , tại ngay khách sạn với vai trò là một thực tập sinh bạn sẽ được thực hành dịch vụ 「OMOTENASHI」.

Thực hành khách sạn

Đồng phục
nguyên bản của trường

Nếu bạn mặc đồng phục nguyên bản , cơ thể và tâm trí của bạn sẽ được thắt chặt và hiệu quả giáo dục thực tế sẽ được như mong đợi.

Đồng phục

※Các quyền lợi và chế độ được hưởng từ việc nộp hồ sơ sớm , có giấy giới thiệu chỉ định của trường, người có bằng N2 Xin vui lòng hỏi chi tiết 。

Tiêu chuẩn và mục tiêu

Kiểm tra địa lý du lịch, kiểm tra kỹ năng thực tế của khách sạn, kiểm tra tiếng Anh thực tế, kiểm tra kỹ năng dịch vụ nhà hàng, kiểm tra kinh doanh, kiểm tra khách sạn, sổ sách kế toán đầy đủ cấp độ 2.3, kiểm tra mặc đồng chính thức, v.v ...