OMOメインロゴ

  • Japanese
  • English
  • Chinese
  • Portuguese
  • Russian

Giới thiệu nhân viên NAdesk

Nhân viên bản địa đến từ các quốc gia khác nhau hỗ trợ cuộc sống của sinh viên. Sinh viên có thể sống một cuộc sống với sự an tâm

NIPPON ACADEMY DESK Chúng tôi có những nhân viên bản sứ.Xin vui lòng cho chũng tôi biết bất cứ lúc nào bạn gặp khó khăn!

スタッフの画像

SATO AKIE

Ngành học:Tiếng Thái Lan

スタッフの画像、中国出身

OH SEI

Đến từ Trung Quốc

スタッフの画像、モンゴル出身

JINZORIGU OYU /Чинзориг Оюу

Đến từ Mông Cổ/Монгол улс

スタッフの画像、ネパール出身

ANIL RAJ POUDEL/अनिल राज पौडेल

Đến từ Nepal/नेपाल

スタッフの画像、ベトナム出身

Tran Thuy Thuong/Trần Thúy Thương

ベトナム出身/Đến từ Việt Nam

スタッフの画像、ブラジル出身

Akimoto Vinicius Hikaru

ブラジル出身

Nghề nghiệp và công việc của học sinh đã tốt nghiệp

Những học sinh đã tốt nghiệp trường trung cấp OMOTENASHI đang hoạt động theo nhiều hướng khác nhau!

Chúng tôi cung cấp,hỗ trợ việc làm đầy đủ

OMO卒業生の就職先、法師温泉

Rai Mushkan (right)

Thapa Khum Bahadur (left)

共にネパール出身

法師温泉長寿館 勤務

ライ ムスカン君(右) / タパ クマ バハドル君(左)
OMO卒業生の就職先

Bohara Khem Raj

ネパール出身

伊香保温泉 和心の宿オーモリ 勤務

ボハラ ケムラジ君
OMO卒業生の就職先

Neni Susanti(left),Magar Roshan(middle),Della Malind Jaya(right)

ネパール&インドネシア出身

五浦観光ホテル 勤務

ネニ スサンチさん(左)/マガル ロサン君(中)/デラ マリンダジャヤさん(右)
OMO卒業生の就職先

Neupane Dinesh

ネパール出身

松本ウエルトンホテル 勤務

ネウパネ ディネス君
OMO卒業生の就職先

Malakar Ishwor(left),Acharya Sunil(right)

ネパール出身

河口湖カントリーコテージBAN 勤務

マラカル イショル君(左)/アチャリヤ スニル君(右)
OMO卒業生の就職先

Pokhrel Pramod

ネパール出身

草津温泉 喜びの宿 高松 勤務

ポクレル プラモド君
OMO卒業生の就職先、猿ヶ京

Adhikari Madhab

Đến từ Nepal

Làm việc tại khách sạn Sarugakyo

Adhikari Madhab
OMO卒業生の就職先

Truong Duc Nghia(right)

Romario Steven(left)

ベトナム&インドネシア出身

かやぶきの郷 薬師温泉 旅籠

チュンドゥギーア君(右)ロマリオ ステブン君(左)