NIPPON ACADEMY GROUP trang web chinh thưc

Sinhalese

Mongol

English

Russia

portuguese

chinese

Korean

Indonesia

japanese

今日は何の日
メイン画像8
メイン画像12
メイン画像17
メイン画像15
メイン画像16
メイン画像13
メイン画像14
メイン画像7
メイン画像3
メイン画像1
メイン画像4
メイン画像6
メイン画像5
メイン画像8
メイン画像5
メイン画像11
今日の漢字

HOT NEWS 2019

7月10日
NIPPON語学院2019年度7月期生の入学式newを開催いたしました。
6月12日
第3回おもナビを開催いたしました。39の企業様にご参加いただきました。
omofundのバナー

Từ thế giới đến Nhật Bản và sau đó từ thế giới đến

Thành phố Maebashi, tỉnh Gunma, nơi bạn có thể học hỏi từ những quan điểm của khoa học, khoa học thực hành ,ngôn ngữ học và văn học. . . .

Từ thế giới đến Nhật Bản

NIPPON ACADEMY điều hành bốn trường: Học viện tiếng nhật NIPPON (xây dựng vào năm 1990), học viện NIPPON BUNKA (mở cửa 2014), trường chuyên môn NIPPON OMOTENASHI(mở cửa 2013) và học viện NIPPON HEIWA (mở cửa 2017). Đó là một tập đoàn trường học với sinh viên quốc tế đến từ các quốc gia khác nhau học tiếng nhật mỗi ngày để làm việc và tận hưởng cuộc sống ở Nhật Bản.